Spreekuren

Alle spreekuren van zowel huisartsen, assistentes als de praktijkondersteuner verlopen uitsluitend volgens afspraak. 

De assistente zal u vragen waarvoor u een afspraak wilt maken. Zo proberen we de spreekuren efficiënt in te delen Ook kan op die manier de spoedeisendheid van uw klacht beoordeeld worden. Indien mogelijk dient de assistente u zelf van advies en/of overlegt ze uw vraag met de huisarts.

Voor de planning van het spreekuur is het volgende van belang:

  • Per patiënt plannen wij  voor een afspraak 10 minuten in.
  • Indien u meerdere klachten heeft of een probleem dat meer tijd vraagt, vragen wij u dit aan de assistente te melden. Zij kan dan een dubbele afspraak voor u maken.

Een goede planning van het spreekuur levert minder wachttijd op voor u en voor patiënten die na u komen.

wachtkamer