Basiszorg

Het grootste deel van onze dag bestaat uit contact met u. Samen bespreken wij uw klachten en gaan op zoek naar de oorzaak ervan. Zo nodig starten we een behandeling of vragen aanvullend onderzoek aan. 

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor advies of een luisterend oor. Indien nodig verwijzen we u verder naar andere zorgverleners in de eerste lijn of specialisten in het ziekenhuis. Ook in de laatste levensfase willen wij als huisartsenpraktijk met goede zorg dicht bij u staan.