Uw medische gegevens

Via de media of een directe mailing van de  VZVZ (Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie) bent u op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om persoonlijk uw toestemming te geven voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens aan andere zorgverleners. Deze communicatie verloopt via de zogenaamde zorginfrastructuur.

Veiligheid onzeker
Wij zijn van mening dat er sprake is van een overhaaste invoering van dit landelijke informatiesysteem. Het is onzeker of de beloofde veiligheid bij het uitwisselen van uw medische gegevens wel kan worden waargemaakt. Daarnaast is het niet uitgesloten dat het systeem, door onjuiste interpretatie van opgevraagde gegevens, medische fouten introduceert in plaats van deze te beperken. Om bovenstaande redenen hebben wij onze praktijk nog niet aangesloten op de landelijke zorginfrastructuur van de VZVZ.

Ook met toestemming nog geen gegevens uitwisselbaar
Als u besluit om uw toestemming te geven  voor het beschikbaar stellen van uw medische gegevens  kunt u dit kenbaar maken bij de doktersassistente. Bij voorkeur door het afgeven of opsturen van een ingevuld en ondertekend toestemmingsformulier. Wij zullen uw toestemming registeren in ons informatiesysteem. Indien op een later tijdstip mocht blijken dat de zorginfrastructuur veilig is en een duidelijke meerwaarde biedt, dan zullen wij de praktijk alsnog hierop aansluiten. Uw gegevens zijn vanaf dat moment ook in te zien door andere zorgverleners.

Wij hopen dat u begrip kunt opbrengen voor ons voorzichtige beleid rond de uitwisseling van vertrouwelijke medische gegevens. Het vertrouwen dat u als patiënt mag hebben dat uw gegevens bij uw arts in veilige handen zijn, is nu eenmaal een groot goed. Daar kunnen we niet zorgvuldig genoeg mee omgaan.