Spoed

Levensbedreigende situaties:
bel 112

Tijdens openingstijden praktijk:
026- 3251628  of  026-3259318

Buiten kantooruren:
0900- 1598